home home

Mediální právo


medialni pravo Oblast mediálního práva zahrnuje právní problematiku soukromých i veřejnoprávních médií a vydavatelství. Pokrývá také rozsáhlou oblast ochrany autorských práv, jiných předmětů duševního vlastnictví včetně ochranných známek, obranu proti nekalé soutěži, apod.

Advokátní kancelář Jasanská & Co. poskytuje komplexní právní servis pro vydavatelské domy, tištěná i elektronická média, public relations, umělecké, kreativní a produkční agentury, filmové společnosti, autory a nezávislé umělce.
 

Služby:

  • příprava veškeré smluvní dokumentace, umělecké smlouvy, agenturní zastupování, smlouvy o výkonu práv umělce, tuzemské i mezinárodní licenční smlouvy;
  • ošetření autorských práv v oblasti uměleckých děl (literárních, výtvarných, hudebních, dramatických, audiovizuálních a jiných), jednání s autorskými svazy a autory;
  • nastavení pravidel spotřebitelských soutěží;
  • registrace ochranných známek; konfliktní rešerše nově registrovaných označení; správa portfolia ochranných známek a hlídání lhůt k jejich prodlužování;
  • ochrana proti nekalé soutěži, zastupování v soudních sporech týkajících se nekalosoutěžního jednání;
  • ochrana osobnosti, hájení práv spojených s osobností člověka, tj. použití jeho podobizny (fotografie), jeho projevů (literárních, audiovizuálních a jiných); zastupování ve sporech o ochranu osobnosti, včetně neoprávněného nařčení z porušování práv na ochranu osobnosti.
     
zpět   |   nahoru   |   domů

Aktuálně15.11.2015
Úskalí okamžitého zrušení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru v případě fyzického napadení kolegy – jsou důsledky a okolnosti napadení zásadní a jak se vyhnout neplatnosti pro nedostatek obsahu dokumentu, kterým se oznamuje okamžité zrušení pracovního poměru?   Více zde...
10.5.2015
Kamerový systém na domě
Může člověk či společnost svůj majetek chránit kamerovým systémem? Co když bezpečnostní kamera zaznamenává i pohyb na sousedních pozemcích? Kde končí právo na soukromí a začíná právo na bezpečný život? Dozvíte se ZDE.   Více zde...
19.3.2015
Oznámení o změně sídla
Naše advokátní kancelář se přestěhovala.   Více zde...

zobrazit všechny aktuality


Všechna práva vyhrazena © Mgr. Ladislava Jasanská  |  realizace  nextWEB   |  administrace